BMW E10 2002 Turbo

1974 BMW E10 2002 Turbo in Polaris metallic and Black leatherette interior.